susmirsti

susmirsti
susmìrsti intr. Rtr, Š, NdŽ; LL313, L 1. Ps, Nt, Snt gendant sudvokti, sušvinkti: Aš negaliu dabar tos kiaulės skerst: riogsos i susmir̃s viskas Mžš. Kam čia tą žuvį susmìrdusią valgot – lygiai badas koks jum! Mžš. Kubile meisa susmìrdo Kv. Baloje buvo susmirdęs vanduo . | prk.: Kitam ir susmìrs (neteks vertės, nebegalios) seni piningai Krš. 2. prisigerti blogo kvapo, smarvės: Tiek susmìrs viskas [nuo rūkymo], kad ui! KlvrŽ. Susmìrdęs visas, apsvėmęs [girtuoklis] Klt. 3. Sln pagadinti orą: Nesirąžyk pavalgęs – susmirsi LTR(Jnš). ^ Prašiau padaryt, o jis tyli kaip susmìrdęs Vb. Sėdėjo kai susmìrdęs (labai tyliai) Šl. Susmìrdo kaip šeškas, kiaušinių priėdęs Lnkv. 4. prk. susijaudinti: Buvo jau ir Gasparai susmìrdę, kai nebesulaukė Sdk. 5. menk. mirti, galą gauti kur ilgai būvant: Už tokius darbus susmir̃s kalėjime Jnš. Būtum susmìrdęs savo lauže, jei nebūčiau iškrapščiusi . Trobo[je] sėdėsi visą laiką i susmìrsi – reik ben lig šulinės nueiti Yl. 6. šnek. labai trumpai pasirodyti: Tuosyk susmìrdo kaži kur, dingo, nė nesakė, ka eis namo Snt. Tik susmìrdo – ir nėr Alk, Snt.
◊ grabù susmìrdęs arti mirties, silpnas, labai senas: Jau grabu susmirdęs LTR(Žg).
\ smirsti; apsmirsti; atsmirsti; įsmirsti; išsmirsti; nusmirsti; pasmirsti; persmirsti; prasmirsti; prismirsti; susmirsti; užsmirsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • susmirsti — susmi̇̀rsti vksm. Tvenkinỹs bùvo pi̇̀lnas susmi̇̀rdusio vandeñs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • prasmirsti — prasmìrsti intr. Š, NdŽ 1. ištisai susmirsti: Kap mėsos kokios inmeti, kad prasmir̃st, tai labai eina žuves Pv. Jų vanduo buvo susenęs, prasmirdęs rš. Prasmirdo kiaušiniai Db. 2. prisigerti blogo kvapo, smarvės: Mūs rankos prasmìrdo nuo kazlėkų …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsmirsti — apsmìrsti intr. 1. gendant pasmirsti: Mun duodavo arbatą su taukais apsmìrdusiais Žg. 2. prisigerti smarvės: Ta moteris toki apsmìrdus (apsileidusi, nešvari), kai koki škarmalė Jnš. | prk.: [Paleistuviai] bjaurybėj apsmirdę guli Gmž. ◊ šuniù… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsmirsti — atsmìrsti intr. prk. atsibosti, įkyrėti: Atsmirs tam bernui to merga LTR(Slk). smirsti; apsmirsti; atsmirsti; įsmirsti; išsmirsti; nusmirsti; pasmirsti; persmirsti; prasmirsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsmirsti — išsmìrsti intr. baigti smirdėti: Užkursu, brantas dienos laike teišsmir̃stie Lkv. smirsti; apsmirsti; atsmirsti; įsmirsti; išsmirsti; nusmirsti; pasmirsti; persmirsti; prasmirsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusmirsti — nusmìrsti intr. 1. prisigerti smarvės, pasmirsti: Gerai, kad neužmetei [ant krosnies] taukų – būtų nusmìrdus gryčia Pc. 2. prk. įkyrėti, nusibosti: I tie rūbai nusmìrdo Str. Jam nusmìrdo pati sirgdama J. smirsti; apsmirsti; atsmirsti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasmirsti — pasmìrsti intr. 1. N, Sut, K, J, L, Rtr, Š, Ms, Vkš, End, Grg gendant, pūvant pradėti smirdėti, pašvinkti: Guli šuva išstipęs ir jau pasmirdęs LTR(Slk). Meisa nesūdyta pasmìrdo Kv. Biškį žuvis pastovėjo i pasmìrdo Kv. Augo tame kirmėlės, ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persmirsti — intr. persigerti smarve: Persmirsta [pirkia] su tom mėtom Dg. Jo rūbai degutu persmirdę rš. smirsti; apsmirsti; atsmirsti; įsmirsti; išsmirsti; nusmirsti; pasmirsti; persmirsti; prasmirsti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prismirsti — prismìrsti intr. J, NdŽ; N, LL190 1. J gendant, pūvant pasidaryti smirdinčiam: Buvo krautuvės[e] tų šokoladų baisybė prismìrdusių Slm. Duobėn reikia kiškius laikyt, kad prismir̃st Dbč. ^ Nelaikyk už dantų – prismirs (sakoma, kai paklaustasis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritukti — 2 ×pritùkti intr. Mrj, Bsg, Šš, Mlt, Ml, Auk, Krok, Lš, Pns priplėkti, susmirsti: Duona sužydėjus – miltai pritùkę Tvr. Miltai jau pritùkę, negardūs Švnč. Aš tokio pritùkusio sviesto būč ir nevalgęs Trgn. Vasarą mėsa nesūdyta skaudžiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”